Przydatne

  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Link
  2. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług Link
  3. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.  Link
  4. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentówLink
  5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Link
  6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Link
  7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Link

UCHYLONE:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Link
  2. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznyLink

Możliwość komentowania jest wyłączona.