Blog 24032016

W ostatnim czasie kilkukrotnie zetknąłem się z problemem doręczania przedsiębiorcom przesyłek za pobraniem. Działanie takie wiążę przede wszystkim z postawą konsumentów, którzy chcą dokonać zwrotu towaru na koszt przedsiębiorcy lub niezwłocznie odzyskać wpłaconą cenę za zwracany towar. Spróbujmy jednak zastanowić się czy nadanie takiej przesyłki nie jest ryzykowane, jak również czy przedsiębiorca jest w ogóle zobowiązany przesyłkę za pobraniem odebrać.

Czytaj dalej

Opublikowano Przedsiębiorco Problem, Warto Wiedzieć
Otagowano , , , ,
14 komentarzy

W dniu 16 marca 2016 r. odbędzie się organizowana corocznie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Debata z okazji Światowego Dnia Konsumenta.

W założeniu debata ma stanowić stanowić okazję do podsumowania ponad roku obowiązywania zmienionych przepisów konsumenckich

Ze szczegółami wydarzenia można zapoznać się tutaj , gdzie można dokonać również rejestracji i pobrać plan debaty.

Wiem jednocześnie, iż zainteresowanie Debatą jest znaczne, stąd zwracam uwagę, iż osoby, które nie będą już w stanie się zarejestrować mogą  skorzystać z transmisji z wydarzenia on-line.

W tym roku będę miał przyjemność brać udział w dyskusji w części: Klauzula modyfikacyjna jaką pełni rolę i jak powinna być sformułowana? Umowy na czas oznaczony oraz na czas nieoznaczony. Postaram się zwrócić uwagę, iż maksymalne obciążanie przedsiębiorców ryzykiem tzw. umów ze świadczeniem ciągłym zawartych na czas określony musi mieć wpływ na koszt świadczenia tego typu usług, który finalnie ponoszą przecież konsumenci.

Opublikowano Na Szybko
1 komentarz

Blog 19022016

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o dorobku Inspekcji Handlowej na polu walki z przedsiębiorcami nieprawidłowo informującymi o cenach towarów i usług.  W 2015 r. wydano 625 decyzji , a łączne kary wyniosły prawie 308 tyś złotych. W praktyce mandaty Inspekcji Handlowej nie były traktowane jako zbyt duże zagrożenie i może dlatego ten obowiązek informacyjny w przypadku wielu przedsiębiorców jest realizowany niepoprawnie.

Czytaj dalej

Opublikowano Warto Wiedzieć
Otagowano , , , ,
1 komentarz

Blog 27012016W dniu 25 stycznia sporządzone i podpisane zostało uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie VI ACa 1725/14, który prawomocnie uchyla decyzję Prezesa UOKIK o ukaraniu „Samsung Electronics Polska” sp. z o.o. za wykorzystanie motywu tzw. Babci Lodzi w kampanii marketingowej prowadzonej w okresie cyfryzacji telewizji. Warto zapoznać się z tym rozstrzygnięciem, gdyż jest ono jednym z nielicznych przejawów liberalniejszego podejście do działań marketingowych przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Opublikowano UOKIK w Akcji, Warto Wiedzieć
Otagowano , , , ,
4 komentarze

Blog 12012016

Rok 2015 zakończył się bardzo ciekawą decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której zastosowano obowiązek wypłacenia na rzecz konsumentów konkretnej kwoty w ramach usunięcia trwających skutków naruszeń. Choć w mediach elektronicznych sprawa nie jest jeszcze komentowana (wszak decyzja nie trafiła do Aktualności UOKIK, skąd czerpie się głównie wiedzę o działalności Urzędu) to warto zapoznać się z jej treścią. Decyzja może stanowić nowy trend w postępowaniach w przedmiocie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Przyznawanie przysporzeń na rzecz konsumentów decyzjami Prezesa UOKIK należy bowiem uznać za poważne ryzyko dla przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Opublikowano Przedsiębiorco Problem, UOKIK w Akcji
Otagowano , , ,
2 komentarze

Blog 23122015

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów cieszy się w odbiorze społecznym dużym autorytetem wśród konsumentów. Nic dziwnego, że raporty jego autorstwa są wykorzystywane w celach marketingowych. Prezes Urzędu nie przepada za wykorzystywaniem swojego autorytetu stąd też kilka postępowań dotyczy naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez tak prowadzoną reklamę. Ostatnio przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów dość nietypowo zakończyła się sprawa dotycząca odwołania od tego typu decyzji. Warto zapoznać się z jej przebiegiem jeśli planuje się jakiekolwiek kampanie marketingowego oparte o oświadczenia pochodzące od organów administracji.

Czytaj dalej

Opublikowano UOKIK w Akcji, Warto Wiedzieć
Otagowano , , , , ,
2 komentarze

Blog 27112015W lutym 2013 r. , po publikacji w aktualnościach UOKIK, w mediach elektronicznych dość głośno zrobiło się na temat decyzji Prezesa UOKIK z dnia 24 grudnia 2012 r. nakładającej karę w łącznej wysokości 121 tys. zł za stosowanie niedozwolonych postanowień umownych przez Morele.net sp. z o.o. w Krakowie. Obecnie prawomocnie zakończyło się postępowanie z odwołania od tej decyzji i można powiedzieć, iż dość przewrotnie okazało się, że Prezes UOKIK nie miał racji.

Czytaj dalej

Opublikowano UOKIK w Akcji, Warto Wiedzieć
Otagowano , , , , ,
Skomentuj

W dniu dzisiejszym na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikowano zaktualizowaną wersję Wyjaśnień  w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszenia zbiorowych interesów konsumentów  (załączona wersja zawiera moje zaznaczania).

Jak wskazano w ich treści stanowią one „deklarację ich stosowania przez Prezesa UOKiK”

Swoją ocenę wyjaśnień zawarłem ostatnio we wpisie Ile znaczą wyjaśnienia Prezesa UOKIK i nowo opublikowany dokument niewiele zmienia w tym zakresie. Aktualizacja dostarcza niewątpliwie istotnych informacji na temat zasad formułowania wniosków koncyliacyjnych, ale próżno w niej szukać zasad, które deklaruje stosować Prezes UOKIK. Wszystkie działania Prezesa UOKIK opisane są „miękko”, na zasadzie fakultatywnych uprawnień, które nie stanowią zasad, a raczej zbiór pewnych miękkich reguł, które mogą zostać zastosowane, ale nie muszą. Właściwie  jedyny istotny i wyrażony konkretnie obowiązek tego typu to deklaracja pisemnego poinformowania przedsiębiorcy o odmowie uwzględnienia zobowiązania przed wydaniem decyzji. Tylko jakie znaczenie ma ten obowiązek, skoro na koncyliację jest wówczas po prostu za późno.

Za szczególnie istotny mankament uznają natomiast brak deklaracji pisemnego ustosunkowania się do zobowiązania przedsiębiorcy, w sytuacji w której Prezes UOKIK widzi możliwość ich modyfikacji i dopuszcza wydanie decyzji zobowiązującej. Z własnego doświadczenia wiem, że wielu przedsiębiorców dostosowałby swoje propozycje do wymogów Prezesa UOKIK w celu uniknięcia kary. Nie rozumiem dlaczego sformułowanie wskazówek w tym zakresie nie może stanowić zasady.

Oczywiście należy pamiętać, że dobrodziejstwo uniknięcia kary na podstawie opisanej tu procedury to ciągle sfera tzw. „uznania administracyjnego”.

Opublikowano Na Szybko, UOKIK w Akcji
Otagowano , , ,
2 komentarze