Archiwa tagu: Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Z przyjemnością odnotowałem, że propagowane przeze mnie w postępowaniach związanych z polowaniem na wzorce, odstąpienie od obciążania przedsiębiorcy kosztami zastępstwa procesowego na podstawie art. 102 kodeksu postępowania cywilnego upowszechnia się w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak podaje Gazeta … Czytaj dalej

Opublikowano Na Szybko
Otagowano ,
Skomentuj

W drugiej części Subiektywnego Rankingu Klauzul Abuzywnych chciałbym przybliżyć postanowienia, które wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. (art. 3853 pkt 2 kodeksu cywilnego).

Opublikowano Subiektywny Ranking Klauzul Niedozwolonych
Otagowano , , , ,
Skomentuj

W pierwszej części Subiektywnego Rankingu Klauzul Abuzywnych zapraszam do bliższego zapoznania się z postanowieniami, które wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który … Czytaj dalej

Opublikowano Subiektywny Ranking Klauzul Niedozwolonych
Otagowano , , ,
2 komentarze

Coraz częściej przedsiębiorcy działający w branży sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość zmuszeni zostają do konfrontacji z fundacjami, stowarzyszeniami lub osobami fizycznymi, które krytycznie odnoszą się do postanowień stosowanych wzorców umownych. Brak zawarcia ugody oraz uiszczenia  niewielkiej zapłaty za każdą … Czytaj dalej

Opublikowano Przedsiębiorco Problem
Otagowano , ,
17 komentarzy