Założeniem Bloga Nieuczciwe Praktyki Rynkowe.pl jest poruszanie ciekawych zagadnień prawnych związanych z praktycznym funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa działającego w obrocie B2C (Business-to-consumer).

Pomysł uruchomienia tego Bloga powstawał w czasie zdobywania praktycznego doświadczenia w związku z pomocą prawną świadczoną przeze mnie przedsiębiorcom różnych branż. Wiele lat spotykałem się z błędną oceną specjalizacji prawa konsumenckiego, która kojarzy się z praktyką dotyczącą reprezentacji konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, czyli głównie prowadzeniem postępowań reklamacyjnych. W konsekwencji prawo konsumenckie oraz opracowania w tym zakresie skupiają się w znacznej części wyłącznie na problemach jednej tylko grupy podmiotów obrotu B2C – problemach konsumentów. Nie jest to konkluzja zaskakująca, gdyż problemy te dotyczą dużej ilości osób, zapewniają poczytność publikowanych on-line materiałów i cieszą się pozytywnym medialnym odbiorem.

Konsumenta przedstawia się jako osobę oszukaną, niedoinformowaną, wykorzystaną i nieświadomą swoich praw. Przedsiębiorca jest natomiast prezentowany jako podmiot bezwzględnie nastawiony na zysk, bezkompromisowy i wykorzystujący „kruczki prawne”.

Obsługą prawną zajmuję się od kilkunastu lat i powierzane mi zadania w zakresie prawa konsumenckiego dotyczyły w znakomitej większości problemów, z którymi borykają się wyłącznie przedsiębiorcy. Spotykałem się z problemami wielu branż, głównie dotyczącymi sprzedaży bezpośredniej oraz umów zawieranych na odległość. W konsekwencji niejednokrotnie dochodziłem do przewrotnego wniosku, że działalność gospodarcza prowadzona w Polsce w obrocie B2C jest działalnością bardzo trudną, a czasem wręcz ryzykowną. Prokonsumenckie nastawienie organów ochrony praw konsumentów, sądów powszechnych, a także mediów niejednokrotnie pozbawione jest refleksji i prawnej analizy, a opiera się wyłącznie na logice rodem z Lasu Sherwood, a więc „brać od bogatych – oddawać biednym”.

W konsekwencji sprzeciwu w stosunku do takiego podejścia wiele lat temu zacząłem rozwijać specjalizację prawa konsumenckiego, koncentrując się wyłącznie na pomocy przedsiębiorcom. Już w ramach przygotowania pracy magisterskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu skupiałem się na tematyce odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Na dalszym etapie konfrontowałem się z praktycznymi problemami przedsiębiorców, a rozumiejąc biznes, poszukiwałem rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem ryzyka. Dziś z pewnością mogę powiedzieć, iż obrót B2C jest obrotem, który jako prawnik znam i czuję, a bez doświadczenia i wyłącznie w oparciu o lekturę przepisów nie da się projektować rozwiązań sensownych z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Czułem również, że popularyzacja mojego podejścia do obrotu B2C jest potrzebna. Wiele lat temu – decydując się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej uznałem, iż jest to moment dobry, by rozpocząć dzielenie się przemyśleniami, które rodzą się w czasie świadczenia przeze mnie usług na rzecz przedsiębiorców potrzebujących wyspecjalizowanej pomocy prawnej w dziennie kluczowej dla ich biznesu.

W kontekście powyższego, tytuł Bloga ma charakter nieco przewrotny. Choć nieuczciwe praktyki rynkowe to obecnie pojęcie języka prawnego, szerzej rozwinięte w przepisach ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – zawierającej liczne uprawnienia konsumenckie, to jestem głęboko przekonany, iż wielokrotnie każdemu przedsiębiorcy obrotu B2C przychodzi konfrontować się z działaniami konsumentów, rzeczników, federacji, stowarzyszeń, organów administracji, sądów czy też konkurencji, które z powodzeniem zasługiwałby na taką nazwę.

Choć obecnie na Blog nowe treści nie pojawiają się już z taką częstotliwością jak dawniej, to ilość opublikowanych materiałów stale dostarcza poszukiwanej przez Czytelników wiedzy.

Zapraszam do merytorycznej dyskusji, a także pozostaję do dyspozycji tych z Państwa, którzy moje doświadczenie i wiedzę ocenicie jako przydatne w usprawnieniu Państwa działalności.