Obecnie na Blogu Nieuczciwe Praktyki Rynkowe.pl znajdziesz ciekawe wpis dotyczące praktycznych aspektów prawa konsumenckiego, zarówno z perspektywy przedsiębiorcy jak i konsumenta  – przygotowane przez autorów o różnorodnych zainteresowaniach, których łączy  rzetelna znajomość prawa konsumenckiego oraz jego stosowanie w praktyce.

Pierwotnie założeniem Bloga Nieuczciwe Praktyki Rynkowe.pl było poruszanie ciekawych zagadnień prawnych  związanych wyłącznie z praktycznym funkcjonowaniem przedsiębiorców działających w obrocie B2C (Business-to-consumer).

Pomysł uruchomienia Bloga powstawał wiele lat temu – w czasie zdobywania praktycznego doświadczenia w związku z pomocą prawną świadczoną  przedsiębiorcom różnych branż. Jako założyciel wiele lat spotykałem się z błędną oceną specjalizacji prawa konsumenckiego, która kojarzy się z praktyką dotyczącą reprezentacji konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, czyli głównie prowadzeniem postępowań reklamacyjnych. W konsekwencji prawo konsumenckie oraz opracowania w tym zakresie skupiają się w znacznej części wyłącznie na problemach jednej tylko grupy podmiotów obrotu B2C – problemach konsumentów.

Konsumenta przedstawia się jako osobę oszukaną, niedoinformowaną, wykorzystaną i nieświadomą swoich praw. Przedsiębiorca jest natomiast prezentowany jako podmiot bezwzględnie nastawiony na zysk, bezkompromisowy i wykorzystujący „kruczki prawne”.

Obsługą prawną zajmuję się od ponad 20 lat i powierzane mi zadania w zakresie prawa konsumenckiego dotyczyły w znakomitej większości problemów, z którymi borykają się wyłącznie przedsiębiorcy. W konsekwencji niejednokrotnie dochodziłem do wniosku, że działalność gospodarcza prowadzona w Polsce w obrocie B2C jest działalnością bardzo trudną, a czasem wręcz ryzykowną. Prokonsumenckie nastawienie organów ochrony praw konsumentów, sądów powszechnych, a także mediów upowszechniło się w ostatnich latach.

W konsekwencji sprzeciwu w stosunku do takiego podejścia wiele lat temu zacząłem rozwijać specjalizację prawa konsumenckiego, koncentrując się wyłącznie na pomocy przedsiębiorcom, czego wyrazem były właśnie wpisy publikowane na Blogu.

Na dalszym etapie konfrontowałem się z praktycznymi problemami przedsiębiorców, a rozumiejąc biznes, poszukiwałem rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem ryzyka. Dziś z pewnością mogę powiedzieć, iż obrót B2C jest obrotem, który jako prawnik znam i czuję, a bez doświadczenia i wyłącznie w oparciu o lekturę przepisów nie da się projektować rozwiązań sensownych z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Czułem również, że popularyzacja mojego podejścia do obrotu B2C jest potrzebna. Wiele lat temu – decydując się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej uznałem, iż jest to moment dobry, by rozpocząć dzielenie się przemyśleniami, które rodzą się w czasie świadczenia przeze mnie usług na rzecz przedsiębiorców potrzebujących wyspecjalizowanej pomocy prawnej w dziennie kluczowej dla ich biznesu.

W kontekście powyższego, tytuł Bloga ma charakter nieco przewrotny. Choć nieuczciwe praktyki rynkowe to obecnie pojęcie języka prawnego, szerzej rozwinięte w przepisach ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – zawierającej liczne uprawnienia konsumenckie, to jestem głęboko przekonany, iż wielokrotnie każdemu przedsiębiorcy obrotu B2C przychodzi konfrontować się z działaniami konsumentów, rzeczników, federacji, stowarzyszeń, organów administracji, sądów czy też konkurencji, które z powodzeniem zasługiwałby na taką nazwę.

Redagując Bloga będę się starał podsycać zainteresowanie moich Współpracowników tymi zagadnieniami, ale otwarcie na inny punkt widzenia z pewnością zaowocuje ciekawymi wpisami skierowanymi do szerszej grupy odbiorców.

W końcu powtarzając słynne i fundamentalne dla prawa konsumenckiego słowa prezydenta John F. Kennedy – „Wszyscy, z definicji, jesteśmy konsumentami”.