Na Szybko

Na szybko – ustawa o prawach konsumenta jednak z 6 miesięcznym vacatio legis

W toku prac legislacyjnych na ustawą o prawach konsumenta na posiedzeniu Komisji Gospodarki (która obradowała w tej kwestii w dniach 23 i 24 kwietnia 2014 r.) doszło do jednogłośnego wydłużenia vacatio legis ustawy oraz dostosowania go do założeń Dyrektywy 2011/83/UE.

Vacatio legis będzie wynosić 6 miesięcy, co stanowi świetną wiadomość dla przedsiębiorców, ponieważ istniało spore ryzyko skrócenia tego okresu do 3 miesięcy, o czym pisałem tutaj.

Biorą pod uwagę przebieg procesu legislacyjnego możemy spodziewać się wejścia w życie nowych przepisów „pod choinkę” 2014 r. lub z początkiem roku 2015, a ostatecznej wersji ustawy prawdopodobnie na wakacje.

Zwracam szczególną uwagę na ww. terminy, gdyż wiele przekazów medialnych, w tym komentarzy pochodzących od prawników, w dalszym ciągu wskazuje datę 13 czerwca 2013 r. , jak datę radykalnych zmian dla polskiego przedsiębiorcy. Jest to błąd, który wynika z odwoływania się do samej Dyrektywy, bez odniesienia do trwających prac legislacyjnych. Data ta pojawia się w licznych publikacjach prasowych, reklamach szkoleń, a nawet na prowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  stronie informacyjnej dot. handlu elektronicznego ezakupy.uokik.gov.pl (zapraszam do zapoznania się z Pytaniami i Odpowiedziami). Polski konsument w relacji z polskim przedsiębiorcą nie będzie korzystał z szerszych uprawnień od 13 czerwca 2014 r.. , a najwcześniej jakieś pół roku później.

Korzystając z okazji pod linkiem zamieściłem sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o projekcie ustawy z dnia 2 kwietnia 2014 r. , które zawiera najaktualniejszy ujednolicony tekst projektu.

2 komentarze

  • Tak tylko dodam, że ostatnio link do ujednoliconego projektu ustawy nie jest już aktualny, bo przecież wprowadzono do niego zmiany na posiedzeniu Komisji Gospodarki (w tym wydłużono vacatio legis).

    • Jasne, sprawozdanie jest z 2 kwietnia i nie uwzględnia wielu zmian, w tym wynikających z opinii dot. jakości legislacyjnej projektu, ale to chyba wciąż najbardziej ujednolicony tekst projektu zamieściłem go gdyż sporo osób korzysta z jeszcze starszego projektu rządowego.

Zostaw komentarz

*