Na SzybkoUOKIK w Akcji

Na szybko – Telefon czy spotkanie ? Zasady kontaktu przedsiębiorców z UOKIK

Niedawno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował Wyjaśnienia w sprawie reguł kontaktów z przedsiębiorcami. (zalinkownay dokument zawiera moje podkreślenia). Warto bliżej zapoznać się z jego treścią, szczególnie jeśli jest się mniejszym przedsiębiorcą i nie korzysta się z wyspecjalizowanej obsługi prawnej.

Czego dowiadujemy się z najnowszych wyjaśnień ? Przede wszystkim dotyczą one reguł kontaktu w takich sprawach, które „stwarzają przestrzeń do negocjacji”, a więc w przypadku postępowania w przedmiocie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów dotyczą możliwości wydania decyzji zobowiązującej.

Prezes UOKIK będzie się starał, by przedsiębiorca w łatwy sposób uzyskał potrzebną informację w związku z prowadzonym postępowaniem, a także – jeśli to niezbędne i możliwe – otrzymał wskazówki co do swojego zachowania. To cieszy, gdyż spotykam się z postępowaniami, które prowadzone są tak, by decyzji zobowiązującej po prostu nie wydać, niezależnie od tego jak bardzo przedsiębiorca jest skłonny do współpracy. Z drugiej strony czasami zdarzają się decyzje (jak na przykład ta w sprawie Cyfrowy Polasat S.A.) , które mimo stwierdzenia znacznych naruszeń nie nakładają kar i akceptują zobowiązania przedsiębiorców.

Z Wyjaśnień dowiemy się również, jakie informacje można ustalić w Urzędzie przez telefon. W szczególności mogą to być informacje o skutkach wszczęcia postępowania, istocie zarzutu, ale również określenie warunków i trybu przedłużenia terminu do złożenia wyjaśnień – co  w praktyce często budzi wątpliwości przedsiębiorców. W przypadku poczynienia w drodze telefonicznej jakichkolwiek ustaleń (np. ograniczenie żądania dostarczenia informacji i dokumentów, przedłużenie terminu), ich treść zostanie potwierdzona przez Urząd na trwałym nośniku. (mail, fax, pismo).

W odniesieniu do propozycji kontaktu bezpośredniego Urząd odniesienie się w terminie 5 dni roboczych, biorąc pod uwagę, czy rozwiązanie takie jest efektywne. W spotkaniu weźmie udział co najmniej dwóch pracowników Urzędu.

Wyjaśnienia są w mojej ocenie przydatne, gdyż wielu przedsiębiorców po otrzymaniu wezwania od Prezesa UOKIK w pierwszej kolejności próbuje podjąć kontakt bezpośredni, zwłaszcza, gdy nie mieli wcześniej do czynienia z ww. Urzędem.

Zostaw komentarz

*