Na SzybkoUOKIK w Akcji

Na szybko – aktualizacja Wyjaśnień Prezesa UOKIK dot. decyzji zobowiązujących

By 26 października 20152 komentarze

W dniu dzisiejszym na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikowano zaktualizowaną wersję Wyjaśnień  w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszenia zbiorowych interesów konsumentów  (załączona wersja zawiera moje zaznaczania).

Jak wskazano w ich treści stanowią one „deklarację ich stosowania przez Prezesa UOKiK”

Swoją ocenę wyjaśnień zawarłem ostatnio we wpisie Ile znaczą wyjaśnienia Prezesa UOKIK i nowo opublikowany dokument niewiele zmienia w tym zakresie. Aktualizacja dostarcza niewątpliwie istotnych informacji na temat zasad formułowania wniosków koncyliacyjnych, ale próżno w niej szukać zasad, które deklaruje stosować Prezes UOKIK. Wszystkie działania Prezesa UOKIK opisane są „miękko”, na zasadzie fakultatywnych uprawnień, które nie stanowią zasad, a raczej zbiór pewnych miękkich reguł, które mogą zostać zastosowane, ale nie muszą. Właściwie  jedyny istotny i wyrażony konkretnie obowiązek tego typu to deklaracja pisemnego poinformowania przedsiębiorcy o odmowie uwzględnienia zobowiązania przed wydaniem decyzji. Tylko jakie znaczenie ma ten obowiązek, skoro na koncyliację jest wówczas po prostu za późno.

Za szczególnie istotny mankament uznają natomiast brak deklaracji pisemnego ustosunkowania się do zobowiązania przedsiębiorcy, w sytuacji w której Prezes UOKIK widzi możliwość ich modyfikacji i dopuszcza wydanie decyzji zobowiązującej. Z własnego doświadczenia wiem, że wielu przedsiębiorców dostosowałby swoje propozycje do wymogów Prezesa UOKIK w celu uniknięcia kary. Nie rozumiem dlaczego sformułowanie wskazówek w tym zakresie nie może stanowić zasady.

Oczywiście należy pamiętać, że dobrodziejstwo uniknięcia kary na podstawie opisanej tu procedury to ciągle sfera tzw. „uznania administracyjnego”.

2 komentarze

Zostaw komentarz

*