Na SzybkoUOKIK w Akcji

Na szybko – kolejna decyzja dot. sugerowania szczególnej korzyści cenowej w branży sprzedaży bezpośredniej

Prezes UOKIK ostatnio bacznie przygląda się praktykom polegającym na wprowadzaniu w błąd konsumentów, co do istnienia szczególnej korzyści cenowej. Szczególnie zaniepokojeni mogą być przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa.

Szerzej na temat ww. zarzutów pisałem we wpisie Sugerowanie konsumentom istnienia szczególnej korzyści cenowej.

Niedawno opublikowana została kolejna decyzja odnosząca się do tego typu praktyk, przy czym nie jest szerzej komentowana w mediach, gdyż nie została opisana w Aktualnościach UOKIK.

Chodzi o decyzję Nr RPZ 19/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. , która dotyczy poznańskiej spółki  Vigget  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k. zajmującej sprzedażą bezpośrednią  urządzenia  RezonMed  oraz  suplementów  diety.

Decyzja dotyczy m.in naruszającej zbiorowe interesy konsumentów (w ocenie Prezesa UOKIK) praktyki rynkowej, polegającej na podawaniu w treści proponowanych konsumentom umów wartości urządzenia RezonMed, która nie stanowi faktycznej ceny sprzedaży tego urządzenia i po której urządzenie to nie jest oferowane, a jednocześnie wskazywaniu w tych umowach  wysokości upustu i ceny promocyjnej, znacznie odbiegającej od podawanej wartości, co mogło sugerować konsumentom istnienie szczególnej korzyści cenowej i stanowić nieuczciwą praktykę rynkową.

PS. Ledwo skończyłem wpis, a na stronie UOKIK pojawiła się informacja o przedmiotowej decyzji. Przedsiębiorcy działający w branży sprzedaży bezpośredniej mogą być niemal pewni, że Urząd skorzysta z tej formy „promocji” w odniesieniu do wydawanych przez Prezesa UOKIK decyzji. Można spodziewać się, że publikacja informacji w Aktualnościach UOKIK tradycyjnie znacznie spopularyzuje skomentowaną we wpisie decyzję w mediach.

3 komentarze

 • VINCERO pisze:

  Witam,
  Panie Dominiku nie wiem czy czegoś nie doczytałem, ale w Ustawie o prawach konsumenta art. 3 ust.1 pkt 6 stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do umów zawieranych z dostawcą usług, o których mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy prawo telekomunikacyjne. Zacytuję art. 2 pkt 27 lit a „Określenia użyte w ustawie oznaczają: „przedsiębiorca telekomunikacyjny” – przedsiębiorcę lub inny podmiot
  uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie od-
  rębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na
  dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących
  lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do:
  a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest „dostawcą usług”.

  Poprzednią ustawę stosowało się do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i konsument miał prawo odstąpić od umowy zawartej poza lok lub na odległość w terminie 10 dni. Czy teraz takiego prawa mieć nie będzie, skoro nowej ustawy się nie stosuje?.
  W ustawie prawo telekomunikacyjne jest mowa o 10 dniach, ale w przypadku zmiany warunków umowy, a nie zawarcia nowej umowy.

  • Dzień Dobry, wyłączenie dotyczy umów zawieranych za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub
   zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta.

Zostaw komentarz

*