Na SzybkoUOKIK w Akcji

Na szybko – opublikowano rewolucyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Od pewnego czasu w mediach przewija się wiele informacji o aktywnych działaniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie dalszej poprawy ochrony konsumentów, w tym w szczególności ingerencji w zasady uznawania postanowień wzorców umownych za niedozwolone.

Trudno oprzeć się wrażeniu pewnego upolitycznienia tych aktywności, choćby w kontekście rządowego wsparcia dla obchodów jubileuszu 25-lecia obowiązywania prawa antymonopolowego w Polsce oraz legislacyjnego pośpiechu. Niemniej jednak poważne zmiany zbliżają się coraz większymi krokami.

W dniu dzisiejszym w serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, który dla ułatwienia umieszczam dodatkowo na Blogu z moimi oznaczeniami.

Na szczegółową analizę zmian przyjdzie jeszcze czas, kiedy ich perspektywa stanie się bliższa i określona w czasie. Warto jednak, by tak doniosłe modyfikacje, jak powierzenie Prezesowi UOKIK kompetencji w zakresie uznawania postanowień wzorca umownego za niedozwolone były dokładnie przemyślane i nie stanowiły elementu kampanii wyborczej.

Warto już teraz zwrócić uwagę, że przy okazji planowanego przejęcia kompetencji dot. wzorców umownych poszerza się istotnie uprawnienia Prezesa UOKIK w wielu sferach, a decyzja Prezesa UOKIK  może być dużo bardziej  dolegliwa w stosunku do wyroku SOKIK.

Dość powiedzieć, że w decyzji tej Prezes Urzędu będzie mógł określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu stosowania niedozwolonych postanowień umownych, a w szczególności zobowiązać przedsiębiorcę do:

1) poinformowania konsumentów, będących stronami umów zawartych na podstawie wzorca, (…) o uznaniu postanowienia tego wzorca za niedozwolone  – w sposób określony w decyzji;

2) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji;

3) zwrotu korzyści uzyskanych w związku ze stosowaniem niedozwolonego postanowienia wzorca umowy.

 

Zostaw komentarz

*