Wszystkie wpisy

apl. adw. Patryk Stanek

apl. adw. Patryk Stanek

apl. adw. Patryk Stanek

Nazywam się Patryk Stanek, jestem aplikantem adwokackim III roku, którą odbywam pod patronatem adw. Dominika Jędrzejko. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończyłem broniąc pracę magisterką pt. „Gwarancja przy sprzedaży”. Studencka analiza zagadnień związanych z odpowiedzialnością za jakość produktu wpłynęła na moje dalsze zainteresowania zawodowe, które niezmiennie oscylują dookoła zagadnień związanych z gwarancją, rękojmią czy instytucją niezgodności produktu z umową a także przenikającym praktycznie wszystkie dziedziny życia – prawem konsumenckim. Poza praktyką związaną z prawem konsumenckim, spełniam się zawodowo w zakresie szeroko pojętej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym również obejmującej zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Nieobce jest mi również doradztwo w zakresie bieżącej działalności organizacji pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego, obejmującej udzielanie oraz rozliczanie dotacji i dofinansowań państwowych czy organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej. Na co dzień jestem aktywnym motocyklistą, interesuję się motoryzacją, fotografią i grami video.