Archiwa tagu: niedozwolone postanowienia umowne

W czwartej części Subiektywnego Rankingu Klauzul Abuzywnych kilka słów komentarza do postanowień, które przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy. (art. 3853 pkt 13 kodeksu cywilnego).

Opublikowano Subiektywny Ranking Klauzul Niedozwolonych
Otagowano , , , ,
Skomentuj

Do pochylania się nad zagadnieniem odpowiedzialność notariusza za klauzule niedozwolone we wzorcu umownym skłoniło mnie pytanie jednego z Klientów. Zastanawiał się on czy w przypadku kary nałożonej przez Prezesa UOKIK będzie mógł przenieść odpowiedzialność na notariusza, skoro wszystkie umowy z … Czytaj dalej

Opublikowano Warto Wiedzieć
Otagowano , ,
Skomentuj

W trzeciej części Subiektywnego Rankingu Klauzul Abuzywnych kilka słów komentarza do postanowień, które uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez … Czytaj dalej

Opublikowano Subiektywny Ranking Klauzul Niedozwolonych
Otagowano , ,
Skomentuj

W drugiej części Subiektywnego Rankingu Klauzul Abuzywnych chciałbym przybliżyć postanowienia, które wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. (art. 3853 pkt 2 kodeksu cywilnego).

Opublikowano Subiektywny Ranking Klauzul Niedozwolonych
Otagowano , , , ,
Skomentuj

W pierwszej części Subiektywnego Rankingu Klauzul Abuzywnych zapraszam do bliższego zapoznania się z postanowieniami, które wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który … Czytaj dalej

Opublikowano Subiektywny Ranking Klauzul Niedozwolonych
Otagowano , , ,
2 komentarze

Coraz częściej przedsiębiorcy działający w branży sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość zmuszeni zostają do konfrontacji z fundacjami, stowarzyszeniami lub osobami fizycznymi, które krytycznie odnoszą się do postanowień stosowanych wzorców umownych. Brak zawarcia ugody oraz uiszczenia  niewielkiej zapłaty za każdą … Czytaj dalej

Opublikowano Przedsiębiorco Problem
Otagowano , ,
17 komentarzy