O blogu

Założeniem Blogu Nieuczciwe Praktyki Rynkowe.pl jest poruszanie ciekawych zagadnień prawnych związanych z praktycznym funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa działającego w obrocie B2C (Business-to-consumer).